Hanse
Praktijk voor Psychologie en Coaching

PSYCHISCHE KLACHTEN

Eén op vier mensen krijgt vroeg of laat te maken met psychische problemen. Die gaan soms vanzelf weer over maar ze kunnen ook heel lang aanhouden. Uit ervaring blijkt dat wanneer u psychische problemen heeft en er op tijd bij bent, u zelf veel kunt doen om weer grip op uw leven te krijgen. 

Doelgroep
Volwassenen met psychische klachten/problemen kunnen in deze praktijk terecht voor kortdurende, effectieve hulp met een persoonlijke en professionele aanpak. De cliënt staat in de behandeling centraal, de nadruk zal gelegd worden op uw eigen kracht en er wordt een heldere en laagdrempelige werkwijze gehanteerd. De aanpak is snel en doelmatig, gericht op preventie, activering en herstel. Daarbij is er een samenwerking met de huisarts en andere hulpverleners.

Met welke psychische klachten kunt u terecht?
- Angst- en paniekklachten

- Dwangklachten
- Somberheid en depressieve klachten
- Posttraumatische stressklachten
- Impulscontrole en/of agressieregulatie problemen
- Gedragsproblemen
- Rouwproblematiek
- Werk- en studiegerelateerde problemen
- Stress, overspannenheid, burn-out
- Identiteitsproblemen
- Onzekerheid/gebrek aan zelfvertrouwen
- Sociale problemen, assertiviteitsproblemen
- Overmatig piekeren

Twijfelt u of uw klachten binnen deze praktijk behandeld kunnen worden, dan kunt u ook contact opnemen voor overleg of voor een oriënterend gesprek zodat met u een inschatting gemaakt kan worden of behandeling binnen deze praktijk mogelijk is.

Behandelmethodieken
De behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ is kortdurend, praktisch, oplossingsgericht en laagdrempelig. In behandelingen ligt de focus zowel op vermindering van de klachten op korte termijn als ook op de factoren die het probleem veroorzaken en de klacht in stand houden. Er wordt daarbij uit gegaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen, zodat ze snel zelf de regie weer in handen hebben.

In de behandelingen wordt generalistisch en eclectisch gewerkt. Dit betekent dat er gebruik wordt gemaakt van verschillende bewezen effectieve technieken en gangbare therapeutische richtingen binnen de psychologie die de meeste kans op succes hebben. Maatwerk is het uitgangspunt: per persoon wordt gekeken naar de best passende werkwijze en technieken, gericht op het opheffen of beter beheersbaar maken van psychische klachten.

Behandelmethoden waar o.a. mee gewerkt wordt zijn:
- Cognitieve gedragstherapie
- EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)

E-health behoort eveneens tot de mogelijkheden. Er zijn 17 online (zelfhulp) modules beschikbaar, waaronder de volgende thema’s: angst en paniek, depressie, piekeren, werkende moeders, rouwverwerking, relatieproblemen, werkstress, slaapproblemen, chronische aandoening, ouderen en alcohol, geldzorgen, gamen, overgangsklachten, mantelzorg, het nieuwe werken, scheiding, jong en depri.