Hanse
Praktijk voor Psychologie en Coaching

PROCEDURES

U kunt zich online via deze website aanmelden, er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is altijd een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

In het eerste gesprek wordt er verder kennis gemaakt en zal samen met u uitgebreid gekeken worden naar uw klachten/problemen en uw hulpvraag. Ook worden de mogelijke oorzaken van uw klachten/problemen en de factoren die deze beïnvloeden en/of in stand houden in kaart gebracht. Tenslotte wordt gezamenlijk gekeken naar welke vorm van hulp het beste bij u past. Mocht dat een vorm van hulp zijn die binnen deze praktijk wordt aangeboden, dan wordt een behandelplan met persoonlijke doelen opgesteld en kunnen de gesprekken vervolgd worden.
Wanneer u andere zorg nodig heeft dan de praktijk u kan bieden, zal samen met u gekeken worden wat een passende doorverwijzing is.

De duur van een intakegesprek is een uur, van een behandelgesprek drie kwartier. Gewoonlijk vinden de gesprekken in het begin wekelijks of tweewekelijks plaats. Later kan dit veranderen naar een lagere frequentie, uiteraard in onderling overleg. Gemiddeld zijn 5 tot 7 gesprekken voldoende om u weer op weg te helpen. Soms zijn meer gesprekken zinvol, over het algemeen zijn maximaal 12 gesprekken voldoende om weer zelfstandig verder te kunnen.

Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens zullen nooit zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden.


Wachttijden

De aanmeldwachttijd (de tijd die het duurt vanaf het moment dat u contact opneemt, tot aan het eerste gesprek) is momenteel een half jaar.

Er is geen behandelingswachttijd (de tijd die er zit tussen het eerste gesprek en het daadwerkelijke begin van de behandeling). Na intake wordt er direct gestart met de behandeling.

Laatste actualisatie: januari 2018

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.