Hanse
Praktijk voor Psychologie en Coaching

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 is er een kwaliteitsstatuut beschikbaar en inzichtelijk binnen de praktijk, voor inzage klik hier.

In het statuut staat aangegeven wat de praktijk als zorgaanbieder in de GGZ geregeld heeft op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het kwaliteitsstatuut borgt dat de praktijk bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De praktijk bevordert daarmee gepaste zorg.

Tevens staat beschreven welke informatie wordt uitgewisseld met de verwijzer, hoe behandeleffecten worden gemeten tijdens en na de behandeling en hoe beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg voor u als cliënt (ook buiten de bereikbaarheidstijden van de praktijk) is georganiseerd.

Klachtenregeling
Als u niet tevreden bent over de behandeling is het raadzaam hierover eerst met de psycholoog zelf te praten en te proberen samen tot een oplossing te komen. Komt u er samen niet uit dan kunt u overwegen gebruik te maken van de klachtenregeling van het NIP (www.psynip.nl).