Hanse
Praktijk voor Psychologie en Coaching

VERGOEDINGEN

Vergoede behandelingen
U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. De praktijk heeft contracten afgesloten met vrijwel alle grote zorgverzekeraars, wat betekent dat uw zorg volledig vergoed zal worden. De praktijk dient de factuur direct in bij uw zorgverzekeraar. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, afhankelijk van uw eerder gemaakte zorgkosten kunnen de consulten wel ten koste gaan van uw verplichte eigen risico.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is altijd een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. In de verwijsbrief moet duidelijk staan vermeld dat het gaat om een verwijzing voor de Generalistische Basis GGZ en dat er sprake is (of een vermoeden) van een DSM-5 diagnose.

Mocht u twijfelen of de behandeling van uw klachten in aanmerking komt voor vergoeding, dan kunt u contact opnemen voor overleg of uw vraag aan uw huisarts voorleggen.


Niet-vergoede behandelingen en coaching

Behandeling of coaching op eigen kosten, zonder tussenkomst van een verzekeraar, is eveneens mogelijk. Voor deze gesprekken heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts. Het tarief voor niet-vergoede behandelingen en coaching is 90 euro per consult van 45 minuten (tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit NZA). De factuur kunt u niet naar uw zorgverzekeraar doorsturen.

Soms kan het voorkomen dat u de gemaakte afspraak niet kunt nakomen. Het is dan belangrijk om dit zo snel mogelijk, echter uiterlijk 24 uur van te voren, door te geven. Er kan direct een nieuwe afspraak ingepland worden. Indien u niet op tijd afzegt zullen de kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.